De fleste av oss har perioder hvor vi stopper opp og spør oss selv om vi er på rett sted, om vi har valgt riktig karriere og utdannelse, eller om vi burde ha valgt noe annet. For å kunne fungere godt både profesjonelt og privat, så er vi over tid avhengig av at vi opplever det vi arbeider med som interessant, meningsfullt, utfordrende og utviklende. Markedssituasjonen og organisasjonene endrer seg raskere nå enn tidligere. Dermed er det ekstra viktig for selskapets ledelse å utvikle og plassere rett medarbeiderne på rett sted for å kunne møte stadig nye utfordringer. Det stilles også store krav til den enkelte medarbeider om å tilpasse seg og sin egen kompetanse for å få de utfordringene og arbeidsoppgavene man ønsker seg, og for å kunne møte organisasjonens skiftende behov og krav. Vi kan hjelpe deg med individuell rådgivning eller komplette program på flere ulike nivåer når det gjelder din karriere og utvikling. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva som passer best for din situasjon.  www.langebaat.no

karriereveiledning karrieretips karriereraad

Jeg er blitt overtallig

Du har kommet i en situasjon på som mange andre. Dette er en situasjon vi kjenner godt, og vi kan tilby deg et komplett program for å komme videre i en ny jobb. 

karriereveiledning karrieretips karriereraad

Jeg vet hva jeg vil

Du vet hva og hvor du vil, men trenger litt hjelp for å lande drømmejobben. Med utgangs-punkt i dine mål og planer kan vi hjelpe deg med å skreddersy en plan og et program som bringer deg dit du ønsker deg.

Utforming av CV og søknad er noe vi kan hjelpe deg med

Jeg trenger litt praktisk hjelp

Utforming av CV og søknad, eller kanskje bare små justeringer, er kanskje det som skal til for å få den jobben du vil ha. Noen enkle råd og tips på veien i jobb-søkeprosessen kan vi også gi deg.

karriereveiledning karrieretips karriereraad

Jeg er usikker på veien videre

Vi kan hjelpe deg med å sortere tanker, og kartlegge din kompetanse og potensiale. Med det som utgangspunkt kan vi sammen legge en slagplan for veien videre.

Jeg ønsker mer informasjon om...

Karriereraad i Oslo v/Raad Gruppen  - Evolve Business Senter

Nedre Slottsgt. 13-15, 0157 OSLO

Telefon: 95 80 13 25 - Epost: karriere@raad.no